Follow UL/KR to join the conversation.

When you follow UL/KR, you’ll get access to exclusive messages from the artist and comments from fans. You’ll also be the first to know when they release new music and merch.

Messages

UL/KR

Gorzów Wielkopolski, Poland

UL/KR Błażeja Króla łączy w sobie mrok niemieckich romantyków, sakralną mistykę Dead Can Dance z dopalaczową ekstazą i wpływami elektroniki z zakamarków blogosfery. Niezmienne w przypadku piosenek Króla pozostają oblizujące ucho melodie, w UL/KR zlepione z gorzko romantycznymi tekstami balansującymi gdzieś na granicy gzymsu i wymiętej pościeli. Skład grupy uzupełnia Maurycy Kiebzak-Górski.